با اسکاندیناوی به حریف غلبه کنید Strike first with the Scandinavian

با اسکاندیناوی به حریف غلبه کنید Strike first with the Scandinavian

با اسکاندیناوی به حریف غلبه کنید Strike first with the Scandinavian

با اسکاندیناوی به حریف غلبه کنید

Strike first with the Scandinavian

توسط: GM Christian Bauer

فرمت: MP4

مدت زمان آموزش: بیش از 5 ساعت

دفاع اسکاندیناوی نسبت به دفاع های سیسیلی و فرانسه و .... کمتر شناخته شده است و بازیکنان تجربه کمتری در بازی مقابل آن دارند.
به همین دلیل تئوری این شروع بازی به آهستگی تکامل یافته است که در آن سیاه سعی در تکمیل گسترش و کسب ابتکار عمل دارد.
علی رغم شهرت بد خود (که می تواند برای شما سودمند باشد)، که وابسته به از دست دادن تمپو از طریق e4 d5 2.exd5 Qxd5 3.Nc3 است، ما اعتقاد داریم که اسکاندیناوی گشایش معقول و دست کم گرفته شده می باشد.
دفاع اسکاندیناوی این امکان را برای شما فراهم می کند که یک بازی بسیار تند و تیز و یا یک بازی محدود و آرام را نسبت به حریفتان برای خود انتخاب کنید. در تمرین و یادگیری این شروع بازی تعلل نکنید، این شروع بازی میتواند سلاح خطرناکی در دستان شما باشد.


خرید آنلاین