شروع بازی تهاجمی سفید Play the Trompowsky

شروع بازی تهاجمی سفید Play the Trompowsky

شروع بازی تهاجمی سفید Play the Trompowsky

شروع بازی تهاجمی سفید

Break the Rules

Play the Trompowsky

توسط: FM Kamil Plichta

فرمت: MP4

بله، این یک شروع بازی فوق العاده تند و تیز برای سفید است که در این مجموعه آموزشی به شما نشان داده می شود.
گشایش d4 معمولا کند و پوزسیونی است اما این یکی از آنچه که بسیاری از شطرنج بازان تصور می کنند بسیار متفاوت است. استاد فیده ... واریانتی فوق العاده تهاجمی را با همه جزئیات آن به شما آموزش می دهد که می توانید بسیاری از حریفایتان را غافلگیر کنید.
سیاه نمیتواند در مقابل آن از دفاع های گروندفلد، نیمزو هندی، بنونی و هندی شاه و ... استفاده کند.
این مسئله به دلیل باز بودن دست سفید در حمله و شانس بیشتر در برنده شدن، سیاه مجبور به انجام تنها یک لاین باریک با کمترین انعطاف در بازی می شود که کوچک ترین اشتباه سیاه عواقبی خطراناک برای آن بدنبال خواهد داشت.


خرید آنلاین