آموزش مانورهای تاکتیکی Learn Tricky Tactical Chess Maneuvers

آموزش مانورهای تاکتیکی Learn Tricky Tactical Chess Maneuvers

آموزش مانورهای تاکتیکی Learn Tricky Tactical Chess Maneuvers

آموزش مانورهای تاکتیکی

Learn Tricky Tactical Chess Maneuvers

توسط: GM Viktor Neustroev

فرمت: MP4

استاد بزرگ Viktor Neustroev: این دوره شامل الگوهایی نظیر پات کردن، تعویض موثر مهرها، ترفیع پیاده، حرکت بینابینی، تمپو گرفتن و تخریب ساختار پیاده ای حریف می شود.

من نه تنها مفهوم این مانورهای شطرنج تاکتیکی بلکه منطق پیدا کردن این حرکات را نیز برگفته از بازیهای خودم به شما نشان خواهم داد.

این دوره به 6 بخش تقسیم می شود. در هر قسمت، ۳ الی ۴ آموزش در مورد تجزیه و تحلیل مسئله های مختلف شطرنج پیدا خواهید کرد (دشواری پوزسیون هایی که در این پازل ها تجزیه و تحلیل می کنید همزمان با پیشرفت شما افزایش می یابد). همچنین، هر بخش شامل تجزیه و تحلیل یک بازی بین دو استاد بزرگ است که نشان می دهد این مانورهای تاکتیکی چقدر می توانند مؤثر باشند. در آخر این دوره هم به شما یاد می دهم که چگونه چند طرح تاکتیکی را در یک لاین ترکیب اجرا کنید.


خرید آنلاین